• Tuesday January 18,2022

Idealismo

Ipinaliwanag namin kung ano ang idealismo at ang mga uri ng mga idealist na alon. Bilang karagdagan, ang mga katangian nito, ilang mga halimbawa at kinatawan.

Ang idealismo ay nag-udyok sa mga nag-iisip na huwag magtiwala sa pang-unawa sa kanilang mga pandama.
 1. Ano ang idealismo?

Ang idealismo ay isang hanay ng mga pilosopikal na alon na tumututol sa materyalismo . Pinatutunayan niya na upang maunawaan ang katotohanan, hindi sapat sa bagay mismo na napagtanto ng mga pandama ngunit kinakailangan na isaalang-alang ang mga ideya, pag-iisip ng mga paksa at sariling pag-iisip.

Ang idealismo ay may malaking impluwensya sa pag-iisip ng pilosopiko sa buong kasaysayan . Nag-udyok ito sa mga nag-iisip na huwag magtiwala sa pang-unawa ng kanilang sariling mga pandama upang mapalawak ang kanilang kakayahang maunawaan ang katotohanan.

Tingnan din: Eclectic.

 1. Mga uri ng mga idealistang alon

Nagtalo si Plato na ang mga ideya ay bumubuo ng isang suprasensible mundo sa labas ng pagiging.

Mayroong limang uri ng mga idealist na alon:

 • Ang idealismo ng Platonic. Si Plato ay isa sa mga unang pilosopo na nagsasalita ng pagiging perpekto. Pinagtalo niya na ang mga ideya ay bumubuo ng isang napakaganyak na mundo sa labas ng pagiging, iyon ay, isang mundo na pinapasok sa intelektuwal na paraan at hindi lamang sa pamamagitan ng mga pandama. Ito ay sa pamamagitan ng talino at ang dahilan na alam ang tunay na mundo.
 • Ang idealismo ng layunin. Para sa pagkakaiba-iba ng pilosopikal na ito, ang mga ideya ay umiiral sa pamamagitan ng kanilang sarili at maaari lamang matuklasan sa pamamagitan ng karanasan. Ang ilan sa mga kinatawan ng pagiging idealismo ay sina Plato, Leibniz, Hegel, Bolzano at Dilthey.
 • Paksang idyektibo. Ang ilang mga pilosopo sa kasalukuyang ito ay sina Descartes, Berkeley, Kant at Fichte. Nagtalo sila na ang mga ideya ay umiiral sa isipan ng paksa at hindi sa isang malayang labas ng mundo. Ayon sa kasalukuyang ito, ang mga ideya ay nakasalalay sa subjectivity ng pagiging nakakakita sa kanila.
 • Idealismo ng Aleman Ito ay binuo sa Alemanya at ang mga pangunahing nag-iisip ng kasalukuyang ito ay Kant, Fichte, Schelling at Hegel. Pag-isipan na ang totoong kakanyahan ng bagay ay umiiral dahil sa subjective na aktibidad ng pag-iisip, na kinikilala ito bilang isang bagay na tunay at hindi bilang isang bagay na abstract. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng pag-prioritize ng pag-iisip sa sensasyon, sa pamamagitan ng pagpapataas ng relasyon sa pagitan ng may hangganan at walang hanggan at sa pamamagitan ng pagbibigay inspirasyon ng isang malikhaing puwersa sa tao (kahit na ang mga makata ay naiimpluwensyahan ng mga pilosopo ng kasalukuyang ito).
 • Idealismo ng Transcendental. Ang pilosopo na si Kant ang kanyang pangunahing kinatawan at pinanatili iyon, para sa kaalaman na magaganap, kinakailangan ang pagkakaroon ng dalawang variable:
  • Phenomenon Ang direktang pagpapakita ng mga pandama, iyon ay, ang object ng isang empirikal na obserbasyon.
  • Numno Ito ang pag-iisip, na hindi tumutugma sa isang pang-unawa sa mga pandama. Maaari itong makilala sa pamamagitan ng intuwisyon sa intelektwal.

Nagtalo si Kant na ang kaalaman ay nakondisyon ng mga penomena, habang ang noumen ay mga limitasyon ng maaaring malaman . Ang mga kondisyon ng lahat ng kaalaman ay ibinibigay ng paksa at lahat ng mga kababalaghang nagmula sa kanilang pang-unawa ay itinuturing na mga representasyon ng katotohanan. Ang mga bagay sa kanilang sarili ay hindi bumubuo ng tunay.

 1. Mga katangian ng idealismo

Ayon sa idealismo, ang katotohanan ay kilala sa pamamagitan ng talino at karanasan.
 • Kinakailangan nito ang talino na nagbibigay-daan sa iyo upang makabuo ng isang tiyak na ideya ng mga bagay na nakikita mo sa pamamagitan ng mga pandama.
 • Ang dahilan ay hindi nakilala sa may hangganan o materyal ngunit umaabot sa walang hanggan, tulad ng maaaring maging konsepto ng pagkakaroon ng Diyos.
 • Ang paraan upang malaman ang katotohanan, iyon ay, sa mga bagay mismo, ay sa pamamagitan ng talino at sa pamamagitan ng karanasan.
 • Hindi ito umaayon sa kung ano ang naramdaman ng mga pandama sa hitsura ngunit naiugnay sa isang mas mataas na katotohanan ng kamalayan ng pagiging.
 1. Mga halimbawa ng idealismo

Kami ay detalyado ang mga pangunahing halimbawa na sumasalamin sa bahagi ng pilosopiya ng idealista:

 • Karapatang pantao Ang isang unibersal na ideya na lumitaw sa Pransya ay nai-assimilated ng mga pinuno ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig.
 • Ang Rebolusyong Pranses. Ang lugar nito ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at karapatang pantao, ay batay sa mga konsepto ng ideolohiyang panlipunan at pampulitika.
 • Don Quixote de la Mancha. Ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng isang karakter na nangangarap at nawala sa kanyang sariling mundo ng mga ideya.
 • Sa palagay ko, pagkatapos ay mayroon ako. Ito ay ang parirala ng pilosopo na si Ren Descartes na pinakamahusay na nagpapakilala sa kasalukuyang ideista.
 • Totoo silang mga pilosopo, na nasisiyahan sa pag-iisip ng katotohanan. Ang pariralang ito ng Plain ay tumutukoy sa pilosopiya ay ang pagtaas sa katotohanan o katotohanan.
 • Ang mga gawa ni Carlos Marx. Mula sa kanyang mga ideya, ipinaliwanag ni Marx ang mga katangian at paggana ng isang perpektong lipunan, kung saan ang mga paraan ng paggawa ay kabilang sa uring manggagawa.
 1. Mga kinatawan ng idealismo

Hinahanap ni Ren Descartes ang pamamaraan upang maabot ang kaalaman at katotohanan.

Kabilang sa mga pangunahing kinatawan ay:

Plato. Pilosopo ng Greek (Athens, 427 347 BC). Si Socrates ang kanyang guro at pagkatapos, si Arist te na kanyang alagad. Siya ay isang natatanging nag-iisip na ang trabaho ay may malaking impluwensya sa pilosopiya ng Western at mga gawi sa relihiyon. Sa taong 387 a. Itinatag ang C. Academy, ang unang mas mataas na institusyon ng idealistang pilosopiya ng sinaunang Greece.Ang ilan sa mga pinakatanyag na kontribusyon ng Plain ay:

 • Ang teorya ng mga ideya. Ito ang axis ng Platonic na pilosopiya. Hindi ito formulate tulad ng sa alinman sa kanyang mga gawa ngunit nalalapit mula sa iba't ibang mga aspeto sa kanyang mga akdang The Republic, Fedro at Fedro.
 • Ang dialectic. Ito ay bahagi ng lohika na pinag-aaralan ang posibleng pangangatwiran, ngunit hindi ang pagpapakita. May kaugnayan ito sa sining ng pagtatalo, paghihikayat at pangangatwiran ng iba't ibang mga ideya.
 • Ang kasaysayan. Ito ay isang term na ginamit ni Plato upang sumangguni sa pamamaraan ng paghahanap para sa kaalaman. Ito ay may kinalaman sa isang memorya ng kaluluwa tungkol sa isang karanasan na mayroon siya sa isang nakaraang pagkakatawang-tao.

Ren Descartes. (Ang Hague sa Touraine, 1596-1650). Tinawag din si Renatus Cartesius sa Latin, siya ay isang pilosopo, matematiko at pisiko. Ang kontribusyon ng kanyang mga gawa ay itinuturing na isang rebolusyon sa larangan ng agham at modernong pilosopiya. Siya ay naiiba sa iba pang mga nag-iisip dahil siya ay bilang kanyang layunin upang malaman ang paraan upang makarating sa kaalaman at katotohanan, habang ang iba pang mga pilosopo ay batay sa mga nauna nang itinatag na mga alon na tinukoy kung ano ang ang mundo, ang kaluluwa, ang tao, atbp, na nakakondisyon ng mga ideya na maabot nila. Ang mga Descartes ay naglalantad ng diskurso ng pamamaraan sa pamamagitan ng apat na mga patakaran:

 • Katibayan Aminin ang isang bagay bilang totoo lamang kung ito ay malinaw na nalalaman at hindi nagtataas ng mga pag-aalinlangan. Taliwas ito sa prinsipyo ng pagkakakilanlan ng Arist teles, kung saan sapat ang dahilan upang tukuyin ang isang ideya.
 • Pagtatasa Paghiwalayin ang mga posibleng paghihirap o hindi kilalang mag-isip tungkol sa mga ito hanggang sa maabot nila ang kanilang mga huling sangkap.
 • Sintesis Pagsunud-sunurin ang mga saloobin ayon sa antas ng pagiging kumplikado.
 • Pagpapalit Suriin nang higit pa sa isang beses at lubusan ang bawat halimbawa ng pamamaraan upang matiyak na wala kang anumang bagay.

Sa pamamagitan ng pamamaraan ng pag-aalinlangan, tinatanong ni Descartes ang lahat ng kaalaman at sinusubukan na palayain ang kanyang sarili mula sa lahat ng mga uri ng mga pagkiling. Hindi nito hinahangad na huwag maniwala sa anumang bagay ngunit sa halip ay itataas kung may iba pang mga kadahilanan upang tanungin ang kaalaman . Ito ay tinatawag na pamamaraan dahil hindi ito pagdududa sa bawat indibidwal na kaalaman, ideya o paniniwala, sa kabilang banda, nilalayon nitong suriin ang mga dahilan kung saan itinatag ang isang ideya upang mabigyan ito bilang wasto at, sa gayon, subaybayan Ang paraan upang mahanap ang katotohanan.

Tinapos ni Descartes na mayroong isang bagay na hindi niya maaaring pagdudahan at tiyak na may kakayahang mag-alinlangan . Ang pag-alam kung paano pagdududa ay isang paraan ng pag-iisip. Samakatuwid, kung nag-aalinlangan ako, nangangahulugan ito na mayroon ako. Ang katotohanan na ito ay lumalaban sa lahat ng pag-aalinlangan, gayunpaman radikal na maaaring ito, at ang pag-aalinlangan lamang ay patunay ng katotohanan nito. Pagkatapos ay mayroon ako.

Immanuel Kant. (K nigsberg, 1724-1804). Pilosopo ng Prussian at may-katuturang pigura ng kilusang pangkultura at intelektwal na tinawag na Illuminism, sinabi ni Kant na ang problema ng pilosopiya ay malaman kung ang dahilan ay may kakayahang malaman. Pagkatapos ay makuha ang iba-ibang uri ng idealismo na tinatawag na criticalism o transcendental idealism :
Itinuturing ni Kant na ang tao ay isang autonomous na tao na nagpapahayag ng kanyang kalayaan sa pamamagitan ng pangangatuwiran at na hindi alam ang mga bagay sa kanyang sarili ngunit nakakakita ng isang projection ng kanyang sarili. sa kaalaman ng mga bagay. Ang pangunahing konsepto ng kanyang gawain ay:

 • Idealismo ng Transcendental. Sa proseso ng kaalaman, ang karanasan ng pag-alam ng bagay ay nakakaimpluwensya sa katotohanan at ang karanasang ito ay kinondisyon ng oras at lugar.
 • Ang tao sa gitna ng sansinukob. Ang paksang nalalaman niya, ginagawa ba itong aktibo at binabago ang katotohanan na alam niya.
 • Higit pa sa pagiging. Mayroong unibersal at kinakailangang mga kondisyon, bago ang karanasan ng pagiging.

Georg Wihelm Friedrich Hegel. (Stuttgart, 1770-1931). Ang pilosopo ng Aleman na nagtalo na ang o ang ganap na o ideya, ay nagpamalas ng kanyang sarili sa paglaki sa ilalim ng mga pamantayan ng kalikasan at diwa. Itinataguyod nito na ang kaalaman ay may isang dialectical na istraktura: sa isang banda, ang umiiral na mundo at, sa kabilang banda, may pangangailangan na pagtagumpayan ang mga limitasyon ng kilalang.

Ang lahat ay kung ano ito at nagiging lamang na may kaugnayan sa iba pang mga bagay. Ang dialectical reality na ito ay nasa palaging proseso ng pagbabagong-anyo at pagbabago. Ipinaglalagay nito ang isang kabuuan kung saan ang lahat ay nagiging kung ano ito bilang bilang ng lahat ng mga sandali, pagtagumpayan ang kabalangkas ng abstraction. Walang pagkakaiba sa pagitan ng pagiging at pag-iisip o sa pagitan ng paksa at bagay: ang lahat ay natunaw sa kabuuan. Proseso ng kaalaman sa diyalekto:

 • Ang kaalaman ay binubuo sa relasyon ng paksang-object at, naman, ang bawat isa ay tumatanggi o sumasalungat, na nagpapataw ng isang proseso ng pagbabagong-anyo na humahantong sa pagkakapantay-pantay sa pagitan nila.
 • Ang proseso ng pagbabagong-anyo upang malampasan ang pagkakaiba sa pagitan ng bagay at paksa ay may posibilidad na mabawasan ang bawat isa. Sa pagkakakilanlan lamang posible upang makamit ang kabuuan at ganap na kaalaman.
 • Sa pagbawas ng ganap na pagkakakilanlan ang totoong kaalaman sa dialectical ay naabot na ang pagkabulok ng bagay ay nagaganap sa paksa.

Gottfried Wilhelm Leibniz. (Leipzig, 1646-1716). Siya ay isang pilosopong iskolar ng Aleman na natutunan nang malalim tungkol sa matematika, lohika, teolohiya at politika. Ang kanyang gawain ay nag-aambag ng mahalagang mga kontribusyon sa metapisika, epistemology, lohika at pilosopiya ng relihiyon. Nilalayon ni Leibniz na pag-isahin ang relihiyon sa agham, ipinaliwanag ang mga kasawian ng tao batay sa mga katotohanan ng banal na kalooban. Ang doktrinang ito ay nauugnay sa pagtuturo sa relihiyon tungkol sa pagkilala sa Diyos.

Ayon kay Leibniz, ang uniberso ay binubuo ng mga independiyenteng espirituwal na sangkap na mga kaluluwa, na tinawag ni Leibniz na m nadas : mga sangkap ng konstitusyonal ng lahat ng bagay sa buhay. Ito ang pinaka makabuluhang kontribusyon sa metapisika at isang solusyon sa mga problema ng pakikipag-ugnayan sa pagitan ng isip at katawan. Bilang karagdagan, pinatutunayan nito ang pagkakakilanlan ng pagkatao at binawi ang kakulangan ng pagiging indibidwal. Ang Leibniz ay naninindigan para sa isang pinakamainam na pagtingin sa uniberso, na itinuturing niyang pinakamahusay na maaaring nilikha ng Diyos. Sa kanyang oras siya ay pinaglaruan ng maraming beses dahil sa paghawak ng ideyang ito.


Kagiliw-Giliw Na Mga Artikulo

Global warming

Global warming

Ipinaliwanag namin kung ano ang pandaigdigang pag-init at kung ano ang mga sanhi nito. Bilang karagdagan, kung ano ang mga kahihinatnan at epekto nito; Paano natin maiiwasan ito. Ang mga bagyo, droughts, baha at bagyo ay nadagdagan ang kanilang dalas. Ano ang pandaigdigang pag-init? Ang global warming ay isang kababalaghan na sanhi ng unti-unting pagtaas ng temperatura sa sistema ng klima ng Earth

Tamang Layunin

Tamang Layunin

Ipinapaliwanag namin sa iyo kung ano ang layunin ng tama at kung ano ang mga katangian nito. Bilang karagdagan, ang mga halimbawa at pagkakaiba sa subjective na batas. Kasama sa karapatan ng layunin ang mga pamantayan na responsable ang Estado sa pagpapatupad. Ano ang tamang layunin? Ang layunin ng batas ay nauunawaan bilang ang hanay ng mga patakaran, mga ordenansa at batas na inireseta ng isang obligasyon , iyon ay, na nagpapataw ng isang ligal na pag-uugali o paglutas sa isang sitwasyon o mga partikular na tao

Alamat

Alamat

Ipinapaliwanag namin sa iyo kung ano ang isang alamat at kung ano ang mga katangian nito. Kaugnayan sa kultura, uri ng mga alamat at ilang mga halimbawa. Ang mga alamat ay nauugnay sa tanyag na kultura ng mga tao. Ano ang alamat? Ang mga alamat ay mga kwento na nagsasabi sa mga katotohanan ng tao at supernatural na magkapareho , na ipinapasa sa mga salinlahi

Turismo

Turismo

Ipinaliwanag namin kung ano ang turismo at kung ano ang mga pakinabang nito mula sa iba't ibang mga punto ng pananaw. Bilang karagdagan, ang iba't ibang uri ng turista. Ang turismo ay gumagawa ng mga benepisyo sa lipunan, pangkultura at pang-ekonomiya. Ano ang Turismo? Ang turismo ay ang pag- alis ng mga tao pansamantalang at kusang-loob

Tula

Tula

Ipinaliwanag namin kung ano ang tula at isang halimbawa ng tula na tinatawag na Little Flower. Bilang karagdagan, ano ang mga mapagkukunan ng makatang genre. Sa isang tula ang mga pangungusap ay tinawag na mga taludtod at ang mga pangkat ng mga taludtod ay tinatawag na stanzas. Ano ang Tula? Ang tula ay isang genre na nauugnay sa sining, kagandahan at damdamin

Mga halaman

Mga halaman

Ipinaliwanag namin ang lahat tungkol sa mga halaman, ang kanilang pag-uuri, mga bahagi, pag-aanak at iba pang mga katangian. Bilang karagdagan, ano ang fotosintesis? Ang mga halaman ay kailangang-kailangan para sa pag-unlad ng buhay sa buong planeta. Ano ang mga halaman? Ang mga halaman ay mga nabubuhay na nilalang na mga miyembro ng kaharian ng halaman o phylum plantae